Hugo H. Dybwad

Org.nr: 994 080 814 MVA

Tlf: 4000 3150 Mobil: 932 40 169

E-post: dybwad@advokat1.com

Jeg har erfaring som advokat /advokatfullmektig siden 1999. Før dette arbeidet jeg i det offentlige, blant annet v/Stavanger trygdekontor. Jeg har betydelig prosedyreerfaring. I tillegg til at jeg er ofte i retten har jeg også mye erfaring fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i forbindelse med barnevernssaker.

De feltene jeg arbeider spesielt mye med er:

– personskade-

– arbeidsrett

– barnevern

– skifte og familierett

– arveoppgjør og testamenter

– straff og bistandsoppdrag

– trygd

– utlendingsrett

– barne og familierett

Utdannelse:

1997             Cand Jur, UIB2001    Advokatbevilling

Arbeidserfaring:

1997-1998   Konsulent Stavanger trygdekontor

1998-1999   Konsulent Stavanger likningskontor

1999            Førstekonsulent Stavanger Sentralskattekontor

1999-2003   Ansatt Advokatfullmektig / Advokat hos

                     adv Kirsten Clausen

2003-2009   Ansatt advokat i Rekve, Mitsem & Co

2009-           Egen advokatvirksomhet